เกมออนไลน์

เกมออนไลน์ เป็นต้นเหตุของปัญหาวัยรุ่นลอกเลียนแบบ จนกระทำผิดจริงหรือ มีสาเหตุอื่นหรือไม่

เกมออนไลน์ ที่เด็กเล่นติดกันงอมแงมทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ให้โทษจริง ตามที่จิตแพทย์บอกว่าเด็กติดเกม มีโอกาสเลียนแบบวิธีก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นๆ

อ่านต่อ »
เกมออนไลน์

เกมออนไลน์ เป็นต้นเหตุของปัญหาวัยรุ่นลอกเลียนแบบ จนกระทำผิดจริงหรือ มีสาเหตุอื่นหรือไม่

เกมออนไลน์ ที่เด็กเล่นติดกันงอมแงมทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ให้โทษจริง ตามที่จิตแพทย์บอกว่าเด็กติดเกม มีโอกาสเลียนแบบวิธีก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นๆ

อ่านต่อ »