ข่าวเด่น
จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »
จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »
จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
สังคม

สังคมเมือง VS สังคมชนบท ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของทั้ง 2 สังคม 

ถึงแม้ว่า เราทุกคนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกัน แต่เรื่องราวของมนุษย์แต่ล่ะคนก็เหมือนกับ การเขียนหนังสือคนล่ะเล่ม เพราะทุก ๆ คนล้วนมีชีวิตที่แตกต่าง เริ่มจากปัจจัยที่หล่อหลอมในวัยเยาว์ โดยสถานที่เกิดและอยู่อาศัยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีแนวคิด, การใช้ชีวิต และ สังคม ที่แตกต่างกันไปอีกด้วย การเกิดและเติบโตของมนุษย์ในเมืองเทียบกับชนบทนั้นแตกต่างกันในหลากหลายด้าน แต่ถ้าจะพูดถึงปัจจัยที่บ่งชี้และเห็นอย่างเด่นชัด นั่นก็คือความต่างในเรื่องของปัจจัยความหนาแน่นของประชากร, การพัฒนา, สิ่งอำนวยความสะดวก, โอกาสในการจ้างงาน, การศึกษา และอื่น ๆ โดยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่…เมืองและชนบท โดยเมืองหมายถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ประเภทเมือง และประกอบด้วยอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง  

 

สังคม เมือง  

 

เมืองหมายถึงภูมิภาค หรือ พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และมีลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม ที่มนุษย์สร้างขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบอาชีพการค้าการค้า หรือบริการ มีอุตสาหกรรมในระดับสูง ซึ่งส่งผลทำให้มีโอกาสในการจ้างงานที่ดีขึ้น โดยการตั้งถิ่นฐาน ในเมืองไม่ได้จำกัดเฉพาะ ถึงความหมายคำว่า เมือง เท่านั้น แต่ยังรวมถึง เมืองรอบนอกอย่างชานเมือง อีกด้วย 

ข้อดีของสังคมเมืองและข้อเสีย เช่น การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้น การขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ มีทางเลือกด้าน ความบันเทิง และการศึกษาครบ สถานบริการด้านสุขภาพครบ แต่ถึงกระนั้น ก็มีข้อเสียบางประการ เช่น ปัญหามลพิษ ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และวิธีการเดินทาง เช่น รถประจำทาง รถไฟ, รถยนต์ เป็นต้น นำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ถ้าไม่มีการรักษา พร้อมทั้งดูแล ตนเองให้ดี 

สังคม ชนบท

มีการกำหนดจำกัดคำว่า ชนบท เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง มักมีการตั้งถิ่นฐานขนาดเล็ก ซึ่งอยู่นอกเขตเมือง นอกพื้นที่ การค้า หรือ ตสาหกรรม อาจรวมถึงพื้นที่ชนบท, หมู่บ้าน หรือ หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ประกอบด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และพื้นที่เปิดโล่ง มีประชากรหนาแน่นต่ำ อาณาบริเวณของพื้นที่ดังกล่าว รายได้หลักของผู้อยู่อาศัย คือการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของที่นี่ ยกตัวอย่างให้เข้าใจ อย่างเช่นในอินเดีย เมืองที่มีประชากรต่ำกว่า 15,000 คน ถือเป็นเขตชนบท นอกจากนี้ ยังไม่มีคณะกรรมการเทศบาล ในหมู่บ้านอีกด้วย ประชากรชายส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการเกษตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของสังคมชนบทและข้อเสีย เช่น ประชากรไม่แออัด มีความเป็นอยู่ที่สบาย อากาศสะอาด มักใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่สะดวกเท่าไหร่นัก การคมนาคมจำเป็น ต้องมีพาหนะส่วนตัว การศึกษาไม่ทั่วถึง การบริการ ด้านสุขภาพต้องเข้าไปในตัวเมืองใหญ่ หรือ ใช้บริการศูนย์สุขภาพขนาดเล็ก ในหมู่บ้าน ทำให้ต้องมีการเดินทาง ในระยะไกลกว่า

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง สังคมเมืองและสังคมชนบท

โดยความแตกต่างพื้นฐาน ระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท มีความแตกต่าง ที่สำคัญ ดังนี้… 

  • การตั้งถิ่นฐาน ของสังคมเมือง ทำให้มีประชากรสูงมาก และมีคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้นมา แบบครบครัน จัดเป็นสภาพแวดล้อม ที่มอบสิ่งอำนวย ความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ครบ ทางด้านชนบทจัดเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในส่วนนอกของเมืองหรือเมืองต่าง ๆ สภาพแวดล้อมไม่ครบเท่าในเมือง
  • ชีวิตของสังคมเมืองนั้น เต็มไปด้วย ความรวดเร็ว และซับซ้อน ในขณะที่ชีวิตของสังคมชนบทนั้น เรียบง่าย และผ่อนคลาย
  • การตั้งถิ่นฐาน ในเมือง ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ บ้านเรือน หลายขนาด เล็ก, กลาง และใหญ่ มีดีไซน์ ที่แตกต่างกันไป ในทางกลับกัน การตั้งถิ่นฐานในชนบทรวมถึงหมู่บ้าน มักจะสร้างบ้านขนาดเล็ก, ชั้นเดียว หรือ ยกใต้ถุน 
  • พบการแยกตัว ออกจากธรรมชาติมากขึ้น ในสังคมเมือง เนื่องจากสภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้น จะประกอบด้วยตึก ในทางกลับกัน สังคมชนบท มีการสัมผัส โดยตรงกับธรรมชาติ เนื่องจาก องค์ประกอบทางธรรมชาติ มีอิทธิพล ต่อชีวิตของสังคมชนบทเป็นอย่างยิ่ง 
  • ชีวิตสังคมเมือง มีส่วนร่วมสำคัญ ในงานนอกภาคเกษตร เช่น การค้า, การพาณิชย์ หรือ อุตสาหกรรมการบริการ ในทางตรงกันข้าม อาชีพหลัก ของผู้คนในชนบท คือ เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์  
  • ในเรื่องของประชากร พื้นที่ในเมือง มีประชากรหนาแน่น ซึ่งอิงตามการขยายตัว ของเมือง ยิ่งความเป็นเมืองสูงขึ้น มากเท่าใด ประชากร ก็จะยิ่งสูงขึ้น หนาแน่นเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม หากประชากรในชนบทมีน้อย ก็จะปราศจากความวุ่นวาย และมีความสัมพันธ์ กับการเกษตร  
  • พื้นที่ในเขตเมืองได้รับ การพัฒนา อย่างมีการวางแผน และเป็นระบบ ตามกระบวนการ ของการทำให้กลายเป็นเมือง และอุตสาหกรรม ทางด้านการพัฒนา ในพื้นที่ชนบทนั้น หายาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของพันธุ์พืช และการปศุสัตว์ตามธรรมชาติในภูมิภาค
  • เมื่อพูดถึง การขับเคลื่อนทางสังคม สังคมเมือง จะเร่งรีบ อย่างมาก เมื่อต้องเปลี่ยนอาชีพ พบกลุ่มประชากรหาเช้ากินค่ำ จำนวนมาก 

สรุปแล้ว ความแตกต่างของสังคมเมือง และสังคมชนบทนี้ อาจตอบไม่ได้ว่า วิธีการดำเนินชีวิตประเภทไหน ที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจากทุกอาชีพ และทุกสังคม ก็ล้วนเป็นแรงผลักดัน ให้ประเทศ และเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศนั้น มีการพัฒนาขึ้นในระดับ ที่ดีขึ้น และไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใด เราทุกคนต่าง ก็มีจิตใจที่สูงได้ จากการพัฒนา ทัศนคติให้เหมาะสมกั บยุคสมัย และเห็นคุณค่า ความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน