สังคมไทย

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงอยู่ในสังคมไทย จะมีวิธีใดเข้ามาจัดการแก้ไขได้บ้าง

สังคมไทย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดแบบรูปจำเพาะ ตามแนวจำพวกของบุคคลที่ทางสังคมถูกปิดกั้นการเข้าถึงในสังคมนั้น

อ่านต่อ »
บัตรสวัสดิการ

ห้ามพลาด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งคนใหม่และเก่าต้องลงทะเบียนทุกคน ใครจะได้สิทธิ์บ้าง คลิก

บัตรสวัสดิการ ใครจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบต่อไปเช็คเลยเงื่อนไขตอนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ คนเก่า-คนใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง ที่จะเข้าตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมีเงื่อนไขใดบ้าง

อ่านต่อ »
เกมออนไลน์

เกมออนไลน์ เป็นต้นเหตุของปัญหาวัยรุ่นลอกเลียนแบบ จนกระทำผิดจริงหรือ มีสาเหตุอื่นหรือไม่

เกมออนไลน์ ที่เด็กเล่นติดกันงอมแงมทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ให้โทษจริง ตามที่จิตแพทย์บอกว่าเด็กติดเกม มีโอกาสเลียนแบบวิธีก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นๆ

อ่านต่อ »
สังคมไทย

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงอยู่ในสังคมไทย จะมีวิธีใดเข้ามาจัดการแก้ไขได้บ้าง

สังคมไทย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดแบบรูปจำเพาะ ตามแนวจำพวกของบุคคลที่ทางสังคมถูกปิดกั้นการเข้าถึงในสังคมนั้น

อ่านต่อ »
บัตรสวัสดิการ

ห้ามพลาด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งคนใหม่และเก่าต้องลงทะเบียนทุกคน ใครจะได้สิทธิ์บ้าง คลิก

บัตรสวัสดิการ ใครจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบต่อไปเช็คเลยเงื่อนไขตอนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ คนเก่า-คนใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง ที่จะเข้าตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดมีเงื่อนไขใดบ้าง

อ่านต่อ »
เกมออนไลน์

เกมออนไลน์ เป็นต้นเหตุของปัญหาวัยรุ่นลอกเลียนแบบ จนกระทำผิดจริงหรือ มีสาเหตุอื่นหรือไม่

เกมออนไลน์ ที่เด็กเล่นติดกันงอมแงมทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ให้โทษจริง ตามที่จิตแพทย์บอกว่าเด็กติดเกม มีโอกาสเลียนแบบวิธีก่ออาชญากรรมหรือกระทำการอื่นๆ

อ่านต่อ »