ประกันสังคม

เช็คด่วน ประกันสังคม ม.33 ม.39 ลดเงินสมทบ ระยะเวลากี่เดือน มาดูกัน

ประกันสังคม สถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม และประชาชนทั่วไปยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด19 ยังไม่คลี่คลาย ทางภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมได้เข้ามาดูแล โดยการลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนทั้งในมาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการขยายเวลาออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ไปดูกันว่ามีเดือนไหนบ้าง

 

ขยายเวลาลดเงินสมทบเดือนไหนบ้าง

ข่าวจากสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยการลดอัตราการเก็บเงินสมทบออกไปอีก 3 เดือนคือเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนเองมาตรา 39 ให้สามารถประคับประคองสถานะทางการเงินไปได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนให้สามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินนำไปใช้ในส่วนอื่นๆได้

 

สรุปการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

 

โดยปกติการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนม 33 ซึ่งมีการจ่ายเป็นประจำทุกเดือนสำหรับผู้ที่ทำงานมีเงินเดือนโดยจ่ายในอัตรานายจ้างอัตรา2.5% ของเงินเดือนและผู้ประกันตน 2.5%

สำหรับมีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อื่นๆ 7 กรณี

1.กรณีเจ็บป่วย

ก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้โรงพยาบาลที่ได้ยื่นไว้กับสำนักประกันสังคม

2.กรณีคลอดบุตร

สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้

3.สงเคราะห์บุตร

4.ทุพพลภาพ

5.กรณีว่างงาน

6.ชราภาพ

7.กรณีเสียชีวิต

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ทางสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบในอัตราเดือนละ 235 บาท

 

ผู้ประกันตน ม.39คือ

 

สำหรับผู้ที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างมาก่อนเมื่อใดออกจากการเป็นลูกจ้างหากจะเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเองมาตรา 39 ได้หลังจากได้ลาออกจากงานใบในบริษัทเอกชนที่เคยทำมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนซึ้งเงินสมทบทางผู้ประกันตนจะเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดเป็นจำนวนเงินนายอัตราปกติขั้นต่ำ 432 บาท

ซึ่งสิทธิควรจะได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 มี 6 กรณีดังนี้

1.กรณีเจ็บป่วยรวมถึงการประสบอุบัติเหตุ

2.กรณีคลอดบุตร

3.สงเคราะห์บุตร

4.ทุพพลภาพ

5.กรณีชราภาพ

6.กรณีเสียชีวิต

 

หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และ มาตรา 39 ได้ช่วยลดความเดือดร้อนจากการที่ได้รับการลดหย่อนการส่งเงินสมทบประจำเดือนถึง 3 เดือน นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดหนาแน่น ถึงการจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือและเป็นผู้ที่อยู่ในระบบ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารนี้ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือบนเว็บของประกันสังคมโดยตรงได้เลย ซึ่งจะมีข่าวอัพเดตให้ทราบกันอยู่เรื่อยๆ

 

 

ขอขอบคุณ : https://heatherlyloves.com

 

 

 

 

จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
สังคมไทย

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงอยู่ในสังคมไทย จะมีวิธีใดเข้ามาจัดการแก้ไขได้บ้าง

สังคมไทย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดแบบรูปจำเพาะ ตามแนวจำพวกของบุคคลที่ทางสังคมถูกปิดกั้นการเข้าถึงในสังคมนั้น

อ่านต่อ »
จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม

อ่านต่อ »
คิดบวก

รู้มั้ย แค่คุณคิดบวกก็ช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตกลับง่ายขึ้นมาทันที

คิดบวก การคิดบวกช่วยให้เรื่องยุ่งยากในชีวิตดีขึ้นได้จริงหรือ หลายคนได้ยินคำพูดนี้อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจเกิดขึ้นก็ได้ ว่าจะช่วยได้อย่างไร และแท้จริงแล้ววิธีการคิดบวกเป็นอย่างไรกันแน่

อ่านต่อ »
สังคมไทย

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงอยู่ในสังคมไทย จะมีวิธีใดเข้ามาจัดการแก้ไขได้บ้าง

สังคมไทย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมีการกระจายตัวอย่างไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดแบบรูปจำเพาะ ตามแนวจำพวกของบุคคลที่ทางสังคมถูกปิดกั้นการเข้าถึงในสังคมนั้น

อ่านต่อ »