ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก ความผูกพันธ์ในเพื่อนร่วมงานและสถานที่ทำงานยังคงทำให้หลายๆ คนเกิดความรู้สึกไม่อยากจากลา ยิ่งงานที่เคยทำมีตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู มียศ และตำแหน่งใหญ่โตด้วยแล้ว ก็จะทำให้ใจหายเมื่อสถานะเดิมได้เปลี่ยนไป แต่หากเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ก็จะไม่กังวลกับ ชีวิตหลังเกษียณ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิต บางคนอาจมีความสุขเสียด้วยซ้ำที่จะได้พ้นจากภาระหน้าที่การงานเสียที หากผู้ที่กำลังจะเกษียณต้องการใช้ชีวิตให้ผ่านไปอย่างมีความสุข จะต้องบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันให้ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

 

การเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 

เพื่อให้แน่ใจว่า ในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า หลังจากที่เกษียณไปแล้ว จะยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ให้การดำรงชีวิตภายหลังเกษียณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข ควรใส่ใจกับเรื่องใดบ้างต่าง

 

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมวัยดี

 

การที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรงย่อมทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย จะไม่เป็นผู้สูงวัยที่มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย โดยการดูแลตัวเองดังนี้

1.หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนด้วยอาการต่างๆ เช่นปวดศีรษะเป็นประจำ นอนไม่หลับ กินอาหารได้น้อย น้ำหนักลดลง

 

2.กินอาหารให้เหมาะสมกับวัย

อาหารที่วัยนี้ควรกิน จะต้องเป็นอาหารที่มีไขมันไม่มาก และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเกินไป

 

3.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายมีความจำเป็นกับคนทุกช่วงวัย ผู้สูงวัยควรเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัยของแต่ละคน

 

4.ทำจิตใจให้แจ่มใส เบิกบาน

 

ควรหันมาสนใจบุคคลรอบข้าง พูดคุยกับเพื่อนบ้านตามสมควร และสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม

 

5.ฐานะการเงินไม่สดุด

 

เงินเป็นปัจจัยสำคัญในดำรงชีวิตให้ราบรื่นสงบสุข ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นไปอย่างมีความสุข แค่ไหนขึ้นอยู่กับการที่ยังมีความสามรถในการเลี้ยงดูตนเองได้เหมือนเดิม โดยไม่เป็นการสร้างหรือเพิ่มภาระให้กับลูกหลาน โดยการวางแผนการเงินแต่เนิ่นๆ ดังนี้

-การออม

จะดีมากถ้ามีการวางแผนและได้เก็บออมไว้แต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่ยังทำงานอยู่ และมีระยะเวลาการออมที่ยาวนาน สามารถเก็บออมได้มากเมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณ ก็จะมีความพร้อม และไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

-การหาเงินเพิ่ม

หากมีเวลาควรหาทำงานอดิเรก ทำงานพิเศษที่สร้างรายได้ทำไปด้วย

-การบริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วัยเกษียณควรคำนึงถึงความมั่นคงทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเกิดค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นแน่นอน การรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดจะช่วยให้วันข้างหน้าไม่ลำบาก

 

แนวทางสร้างความสุขในวัยเกษียณ

 

1.ให้อยู่ได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด

 

2.อย่าให้ชีวิตไร้คุณค่า

ควรเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับลูกหลาน และทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย

 

3.พึงตระหนักในสัจธรรมที่ว่า ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง อย่ายึดติด และจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

 

4.หมั่นศึกษาธรรมะ และหลักคำสอนของศาสนา เพื่อจิตใจที่สุขสงบ

 

เวลาในการใช้ชีวิตที่เหลือหลังจากเกษียณ ของคนวัยเกษียณแล้วควรใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนร่างกาย จิตใจ หลังจากต้องตรากตรำทำงานมานาน สิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมก็ควรเร่งทำให้ลุล่วง อย่างน้อยก็จะได้มีความรู้สึก ถึงการเป็นคนที่ยังมีคุณค่า และประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อีก โดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่ยังคงมองเห็นความสามารถ ย่อมดีกว่าการปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยตามกาลเวลา และร่วงโรยไปอย่างน่าเสียดาย

 

 

ขอขอบคุณ : https://heatherlyloves.com

 

จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »
จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
โฮมีโอพาธีย์

โฮมีโอพาธีย์ ศาสตร์นี้คนไทยควรรู้จัก มีอะไรน่าสนใจบ้างต้องอ่าน

โฮมีโอพาธีย์ หลังจากมีการระบาดของโควิด19.ทำให้หลายๆ ครอบครัวประสบกับการสูญเสียจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวจากโรคนี้ และอีกหลายคนก็เกิดความเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วย ด้วยการไปพักรักษาตัวตามที่ทางการได้กำหนดไว้

อ่านต่อ »