จิตอาสา

การแบ่งปันที่ช่วยแบ่งเบาภาระ สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้

จิตอาสา การเป็นผู้ให้จะสุขใจมากกว่าการเป็นผู้รับ ในภาวะความยากลำบากที่หลายคนได้ประสบมา ทั้งภัยไฟไหม้ น้ำท่วม และโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้มีหลายคนที่มีกำลังได้แบ่งปันน้ำใจตามกำลังทรัพย์ที่ตนเองมีนำมาซื้อหาอาหาร และสิ่งของที่จำเป็นแล้วกระจายกันไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อน เพื่อช่วยบรรเทาให้ความเดือดร้อนลดลงได้ การช่วยเหลือแบ่งปันเหล่านี้ได้ปฏิบัติกันมานานแล้ว และยังคงมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา การเสียสละแบ่งปันเป็นธรรมะข้อหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติได้สละทรัพย์ สิ่งของ เสมือนกันได้ขัดเกลากิเลสออกจากใจตนเอง

 

เสียสละแบ่งปันเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้อิ่มท้องแล้วตนเองได้อะไร

 

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ ความเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้น จะมีกลุ่มคนที่มีพื้นฐานในความรัก และปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ได้จัดทำอาหารกล่อง อาหารแห้ง เสื้อผ้าและยารักษาโรค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กำลังเดือดร้อนได้กินได้ใช้อย่างทันท่วงที ไม่เคยเกี่ยงว่าท้องที่เหล่านั้นจะอยู่ไกล หรือลำบากในการเดินทางสักเพียงไหน ในเมื่อจิตใจของผู้อยากจะให้อยากจะช่วยเหลือให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วเท่าใด ก็จะช่วยให้ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนลดลงเร็วขึ้นด้วย ทั้งหมดนี้เหล่าผู้ที่มีจิตเมตตามิได้หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากการที่อยากจะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงนั่นเอง และสิ่งที่ได้รับก็คือความสุขใจเมื่อผู้รับอิ่มท้องแล้วเท่านั้น

 

เมืองไทยโชคดีที่มีหน่วย จิตอาสา ต้นแบบ

 

การตั้งหน่วยจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีมานานแล้ว เพียงแต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เริ่มจากสูงสุดที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุพัดที่แหลมตะลุมพุกเมื่อ พศ.2504 ผ่านมานานนับหลายสิบปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ยังคงอยู่ช่วยเหลือคนไทยตลอดมา จวบจนในรัชกาลปัจจุบัน มีหน่วยจิตอาสา 904 ขึ้นมาเพิ่ม เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งในระบบของรัฐบาล ที่ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา อย่างเช่นในเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้ำหลวงเขาน้ำนางนอน ที่สามารถช่วยเหลือด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องสั่งตรงจากต่างประเทศมาช่วยได้ทัน ซึ่งหากใช้เวลาตามระบบราชการ อาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กๆ ไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิต่างๆ อีกมากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผู้ก่อตั้งล้วนมีจิตเมตตา ที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ลดความเดือดร้อนลงได้ ด้วยเหตุผลเดียวที่ผู้ก่อตั้งต้องการ คือช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ได้มีอาหารกินอย่างอิ่มท้อง ช่วยให้ลดความทุกข์ยากลำบากจากการหิวโหยลงได้

 

จิตใจของผู้ให้ ที่อยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ ด้วยการช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี้ จัดเป็นการบำเพ็ญทานบารมีในชาติปัจจุบันที่ทำแล้วได้ผลชัดเจนแน่นอน คือความสุขใจของผู้ให้ ที่เห็นผู้รับได้กินอิ่มอย่างมีความสุข ในยามเดือดร้อน ช่วยให้ชีวิตที่เกิดวิกฤติได้คลี่คลายลงได้ และเป็นทุนให้ชีวิตได้มีพลังและโอกาสที่จะก้าวเดินต่อไปได้

 

 

ขอขอบคุณ : http://heatherlyloves.com

จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »
จริยธรรม

หากต้องใช้จริยธรรมนำชีวิตให้ได้ผลดี ควรเริ่มเรียนรู้เมื่อไหร่

จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นปกติสุข และเพื่อความสงบสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน การใช้หลักจริยธรรมควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

อ่านต่อ »
เลี้ยงสุนัข

เลี้ยงสุนัข แล้วส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

เลี้ยงสุนัข บ้านไหน เลี้ยงสุนัข ก็มักจะได้ยินเสียงเห่าและหอนให้ได้ยินอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขที่มีปฏิกริยาตอบโต้เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติเกิดขึ้น

อ่านต่อ »
ชีวิตหลังเกษียณ

ชีวิตหลังเกษียณ บริหารเวลาอย่างไรให้ใจเป็นสุข

ชีวิตหลังเกษียณ มีใครหลายคนที่เคยตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน แต่เมื่อต้องก้าวสู่วัยแห่งการเกษียณ แน่นอนว่าความคิด ความรู้สึก

อ่านต่อ »